American Express® Blue

American Express Blue kartica

Zakoračite u budućnost

Zakoračite u budućnost uz American Express Blue karticu!
Drugačija, prepoznatljiva, atraktivnog dizajna! Jednostavno- neuporediva kartica!
Blue, modernu karticu sa transparentnom plastikom možete da koristite u 200 zemalja sveta, na više miliona prodajnih mesta, na više od pola miliona bankomata, kao i u preko 2200 American Express putničkih agencija širom sveta.
Zahtev za izdavanje možete podneti u više od 220 ekspozitura Banca Intesa širom Srbije, samo uz ličnu kartu.
Uživajte u neuporedivim prednostima ove kartice!

Neuporediva.

 • Odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate
 • Transfer i otplata duga po kreditnoj kartici druge banke bez dodatnih troškova
 • Fleksibilna otplata
 • Plaćanje na rate bez kamate

Revolving kredit

American Express karticom možete na rate da plaćate robu i usluge ili da podižete gotovinu u zemlji i inostranstvu. Ova kartica predstavlja univerzalni kredit, potrošački i gotovinski. Funkcioniše po principu revolving kredita, što podrazumeva da izmirujte minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa 5% od ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5 % se obračunava na transakcije kupovine na prodajnim mestima i podizanje gotovine na bankomatima, dok se članarina, kamata, ostale naknade, rate, kao i naknada za podizanje gotovine na bankomatima zaračunavaju u celosti na mesečnoj fakturi. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 19,18%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,33%). Obračun kamate se vrši po komformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Banca Intesa On-line servisa, Intesa Mobi servisa, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Kupovina na POS terminalu10.000,00
2. Podizanje gotovine na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Članarina150,00
5. Naknada za podizanje gotovine150,00
6. Kamata300,00
Ukupno dugovanje17.600,00
Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+3+4+5+63.350,00

Plaćanje na 3-12 jednakih mesečnih rata bez kamate

Od sada Vašom American Express karticom možete plaćati i na rate na preko 2,500 prodajnih mesta širom zemlje.

Potražite nalepnicu „Plaćanje na rate karticama Banca Intesa“ kojom su označena prodajna mesta i sa prodavcem dogovorite broj rata koji, u zavisnosti od trgovine i iznosa transakcije, može biti od 3 do 12.

Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod i u potpunosti je oslobođena kamate. Sve naredne rate dospevaju u celosti kroz izvod, broj meseci zavisi od broja rata a mi ćemo Vas do konačne otplate, kroz mesečne izvode obaveštavati o broju preostalih rata.

Detaljnije informacije o prodajnim mestima na kojima možete plaćati na rate Vašom American Express karticom možete pronaći na sajtu http://www.bancaintesabeograd.com/, sekcija Stanovništvo, Platne kartice, plaćanje na rate.

Blue fleksibilnost plaćanja

American Express Blue karticom možete na rate da plaćate robu i usluge ili da podižete gotovinu u zemlji ili inostranstvu. Ova kartica funkcioniše po principu revolving kredita, što podrazumeva da izmirujete minimum 5% od ukupne potrošnje iz prethodnog perioda dok se na ostatak duga obračunava kamata. Obaveze iz prethodnog perioda se izmiruju do 15. u mesecu, što omogućava odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate. Imate mogućnost da uplatite i preko minimalnog iznosa, ili da izmirite celokupno zaduženje iz prethodnog perioda i u tom slučaju kamata neće biti obračunata.

SelectsTM

Program popusta i pogodnosti kreiran ekskluzivno za korisnike American Express kartica koji možete koristiti na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centarima, rent-a-car i turističkim agencijama širom sveta.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu http://www.amexnetwork.com/selects

Reprezentativni primer

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – American Express Blue
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita5.000 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

28.149,48 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD

250,00 EUR i 150,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
• 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
• 12,60% za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou • 19,18% za potrošnju u RSD
• 13,33% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina1.800 RSD
2 menice

Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD

246 RSD

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

Drugi obračuni sa ovim proizvodom mogu se preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Godišnja članarina za Banca Intesa American Express Blue kreditnu karticu iznosi 1.800 dinara za osnovnu, tj. 900 dinara za svaku dodatnu karticu. Članarina se otplaćuje na 12 mesečnih rata. Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Ova usluga Vam omogućava da putem On-line sistema Banca Intesa 24 sata dnevno:

 • pratite promet i stanje raspoloživih sredstava na svojoj kreditnoj kartici,
 • imate uvid u nedospele obaveze,
 • proverite osnovne podatke o kartici,
 • plaćate mesečne račune za karticu bez odlaska u banku,
 • preuzmete izveštaj o pregledu potrošnje u prethodnom mesecu,
 • odštampate svoj mesečni racun,
 • podnesete zahtev za Vašu American Express karticu (online zahtev , pdf zahtev).

Potrebno za prijavu