ZAŠTITNI ZNAKOVI

Ime i logo American Express kao i slike i dizajn American Express® Cards i sadržaj sajta je zaštitni znak i intelektualno vlasništvo American Express. Banca Intesa ad Beograd koristi zaštitni znak i domen American Express na osnovu ugovora o licenci.